Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1. 1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена Адміністрацією Сайту volynweb.pp.ua у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту volynweb.pp.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів Сайту.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище,  ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністратором Сайту), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні власного Профілю на Сайті, при написанні повідомлення , або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Сайту.

Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Компанією.

1. 2. Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту volynweb.pp.ua та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку Я прочитав і погоджуюся з Політика конфіденційності  » через форму сайту (галочка), висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає дозвіл адміністратору сайту volynweb.pp.ua а також третім особам, які надають послуги сайту volynweb.pp.ua, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, дозвіл на обробку власних персональних даних.

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу сайту, або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 даної Політики) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет. 

1.3. Користувач не має право використовувати сайт volynweb.pp.ua, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.

1.4. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися 

 Компанія може збирати наступні Дані:

ім’я, прізвище, контактні телефони, інші контакті дані за бажанням Користувача;

інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки;

інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті;

інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Сайту в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;  

дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса, дата та час коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

Компанія також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних  в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

 3. Використання і цілі обробки Даних 

Адміністрація сайту використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

здійснення покладених функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

 для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, за для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та  управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, SMS-повідомленням в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новини.

Адміністрація сайту не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних 

Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем товарів/послуг на  сайті volynweb.pp.ua продавцю/постачальнику таких товарів, послуг, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення.

На Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.  

Адміністрація сайту здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду 

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних відправивши повідомлення через контактну форму сайту.

Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності до діючого законодавства України.

Функціонування деяких можливостей сайту volynweb.pp.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

Компанія здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці на протязі всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

Адміністрація сайту, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

Адміністрація сайту на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

Адміністрація сайту залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою:https://volynweb.pp.ua/політика-конфіденційності.html

У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.

Адміністрація сайту volynweb.pp.ua не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання. 

Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не зазначено інше.